Acties

De Pakistaanse fietsenmaker Ashfaq Masih zit gevangen. Vervolging kent geen zomerstop Vervolging stopt niet. Ook in de zomermaanden gaat de haat en het geweld tegen christenen non-stop door. Met de actie #vervolgingkentgeenzomerstop vraagt Stichting HVC aandacht voor de duizenden christenen die nú bedreigd worden. Noodhulp Zuid-Soedan Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. HVC wil voorzien in directe voedselverstrekking, huisvesting en scholing.
Deel je kleding Deel je kleding Deel je kleding’ is de kledinginzamelingsactie van Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC).
Asia Bibi Help Asia Bibi Het is 6 jaar geleden dat de 50-jarige moeder Asia Bibi uit Pakistan werd gevangen genomen. Zij werd beschuldigd van blasfemie na een ruzie met moslimvrouwen uit haar dorp. Stichting HVC trekt zich het lot van Asia Bibi aan en wil een bijdrage leveren aan de gerechtskosten en het levensonderhoud van haar familie.
Noodhulp Nepal Noodhulp Nepal Op 25 april 2015 heeft in Nepal de zwaarste aardbeving plaatsgevonden in ruim 80 jaar. Niet lang daarna volgde een tweede aardbeving. Meer dan 8500 mensen zijn omgekomen en meer dan een half miljoen huizen zijn vernietigd. Het is de dodelijkste ramp die het land in de Himalaya ooit heeft getroffen. Nu is het stof opgetrokken, waar mogelijk is het puin opgeruimd en de zwakke muren ondersteund. Wat blijft, zijn de aangrijpende verhalen van verlies en de getuigenissen van hulp en hoop. ISOntvlucht IS Ontvlucht Reeds vanaf september 2014 ondersteunt Stichting HVC Irakese en Syrische vluchtelingen. Met als focus een veilige opvang van de vluchtelingen in de regio (Noord-Irak en Syrië). Stichting HVC blijft doorgaan met het zorg dragen voor deze vluchtelingen in de regio, maar wil niet voorbij gaan aan de vluchtelingen die in Nederland zijn terecht gekomen. Het doel is tweeledig; evangelisatie onder moslims en ondersteuning van (vervolgde) christenen.
Plant een Bijbel Plant een Bijbel Christenen in veel landen hebben het moeilijk. Toch gaat de Evangelisatie onder moslims onverminderd door. De roep om méér Bijbels klinkt luid. Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is daarom de jaarlijkse potgrondactie ‘Plant Een Bijbel’ gestart. In de eerste maanden van het jaar kunt u potgrond bestellen. Door mee te doen aan de potgrondactie helpt u Gods Woord planten. Mogen we op u rekenen?