Vanwege Hemelvaartsdag is ons kantoor gesloten op donderdag 24 en vrijdag 25 mei en zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. 

Gebedspunten

Het werk van Stichting HVC kan niet worden gedaan, zonder een achterban die de projecten met gebed en dankzegging ondersteunt. Bidt en dankt u (weer) met ons mee?

U kunt bidden voor:

  • Kinderen, weduwen en begeleiders in het Oegandese vluchtelingenkamp, waar het afgelopen week hard heeft geregend en gestormd
  • Herstel in Irak, waar HVC met een trainingsprogramma een bijdrage aan wil leveren
  • De situatie in de India, waar het er steeds meer op lijkt dat christenen in het nauw worden gedreven
  • Het project in Brazilië, waar Lieke en Magno evangeliseren in de favela's (sloppenwijken)
  • De mooie samenwerking voor het evenement in Zoetermeer, dat de voorbereidingen zullen slagen

U kunt danken voor:

  • De veilige terugkeer van vrijwilligers die onze projecten in Nepal bezochten
  • Onze projectleider in Oeganda, die veilig mocht terugkeren naar Nederland
  • De werkgroepen die door het hele land in oprichting zijn
  • Het project Sponsor een Zaaier, waardoor steeds meer dominees worden gesteund
  • De betrokkenheid van donateurs bij het werk van HVC