Gebedspunten

Het werk van Stichting HVC kan niet worden gedaan, zonder een achterban die de projecten met gebed en dankzegging ondersteunt. Bidt en dankt u (weer) met ons mee?

U kunt bidden voor:

  • Voor dominee Drale, die in het Oegandese vluchtelingenkamp verblijft
  • Een vrijwilliger die op korte termijn voor HVC naar Irak gaat om projecten te bezoeken
  • De familie van Richard Munir, die omkwam bij een explosie in Lahore
  • De slachtoffers van aanslagen in Egypte, dat er in vrede Pasen gevierd mag worden
  • De paasbijeenkomsten in onze projectlanden, met name in Pakistan worden bijzondere vieringen voorbereid


U kunt danken voor:

  • Een geslaagde Regiotour, met vele goed bezochte avonden en een mooi getuigenis van onze Pakistaanse gast
  • Het project Sponsor een Zaaier, waardoor steeds meer dominees worden gesteund
  • Het getuigenis dat klinkt vanuit het vluchtelingenkamp in Oeganda
  • Een mooie avond met sponsoren van het Disha tehuis en het Michael Job Center
  • De ondernemers die hun kennis en expertise inzetten voor vervolgde christenen, dit mochten we weer bevestigd zien tijdens de ondernemersavond op 28 maart