Gebedspunten

Het werk van Stichting HVC kan niet worden gedaan, zonder een achterban die de projecten met gebed en dankzegging ondersteunt. Bidt en dankt u (weer) met ons mee?

U kunt bidden voor:

  • De situatie en familie van fietsenmaker Ashfaq, die onlangs is opgepakt vanwege vermeende blasfemie
  • De aanhoudende hongersnood in Zuid-Soedan en vluchtelingenkampen in Oeganda
  • Herstel in Irak, waar HVC met een trainingsprogramma een bijdrage aan wil leveren
  • Dominees in Pakistan, die ondanks vervolging het Evangelie verkondigen
  • Het project in Brazilië, waar Lieke en Magno evangeliseren in de favela's (sloppenwijken)

U kunt danken voor:

  • De vrijwilligers die zich inzetten voor het werk van HVC
  • Onze projectleider in Oeganda, die veilig mocht terugkeren naar Nederland
  • De werkgroepen die door het hele land in oprichting zijn
  • Het project Sponsor een Zaaier, waardoor steeds meer dominees worden gesteund
  • De betrokkenheid van donateurs bij het werk van HVC