Chanchal

Chanchal 6 jaar, woont in Disha

Chancal woonde bij haar ouders samen met haar vier zussen. Haar vader had slechts af en toe werk en haar moeder is te ziek om te werken. Chanchal’s ouders zijn ongeschoold en ze zijn te arm om voor al hun dochters te kunnen zorgen. Daarom is Chancal samen met haar zusje Shipa naar het St. Michaelhostel gebracht, zodat er goed voor hen gezorgd wordt en ze naar school kunnen gaan. Haar lievelingsvak is Hindi. Later wil ze graag bij de politie werken. Haar hobby’s zijn studeren en hardlopen. Ook leest ze graag uit de Bijbel, het liefst leest ze Mattheus 7:7.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: