Lovely

Lovely 5 jaar, woont in Disha

Lovely woonde samen met haar ouders en een broertje. Haar vader is landarbeider en haar moeder is huisvrouw. Ze zijn erg arm en goed voedsel ontbreekt. Daarom is Lovely naar het St. Michaelhostel gebracht, zodat er goed voor haar gezorgd wordt en ze naar school kan gaan.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: