Neha Char

Neha Char 14 jaar, woont in Disha

Neha komt uit een arm gezin. Vader is kok en moeder is werkster bij een gezin. Neha heeft geen broers of zussen. Haar ouders zijn bang om haar alleen achter te laten, omdat kidnapping aan de orde van de dag is. Daarom hebben ze haar naar het St. Micheal hostel gebracht, zodat ze een veilige thuisbasis heeft en er goed voor haar wordt gezorgd.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: