Roshni

Roshni 6 jaar, woont in Disha

Roshni woonde bij haar ouders. Haar vader verkoopt schoenen op straat en haar moeder is huisvrouw. Naast dat haar moeder is huisvrouw is, moet ze veel met Roshni’s zieke broertje naar het ziekenhuis. Roshni was veel alleen thuis, niemand kan dan op haar letten. Daarom is ze naar het St. Michaelhostel gebracht, zodat er goed voor haar gezorgd wordt en ze naar school kan gaan. Haar lievelingsvakken zijn Hindi, Engels en wiskunde. Later wil ze graag een goede doctor worden. Ze leest graag uit de Bijbel, en het liefste leest ze dan Mattheus 7 en Psalm 100.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: