Stuti Roy

Stuti Roy5 jaar, woont in Disha

Stuti woonde samen met haar moeder na de dood van haar vader. Haar moeder werd erg depressief en kon niet werken. Stuti heeft geen broers en zussen. De kerk ontfermt zich over moeder en dochter door voedsel, medicijnen en een huis aan te bieden. Ook hebben ze Stuti naar het hostel gebracht. Haar hobby is studeren. Daarnaast skateboardt ze graag. Op school volgt ze het liefste de vakken Hindi, Engels en wiskunde. Later wil ze graag lerares worden. Stuti leest uit de Bijbel het liefste Mattheüs 7.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: