Varsha

Varsha 11 jaar, woont in Disha

Varsha komt uit een gezin met nog 1 broertje. Varsha’s vader werkt in een restaurant en moeder is huisvrouw. Het gezin is erg arm, ze zijn daarom finaciel niet in staat om voor Varsha te zorgen. Zodoende brachten ze Varsha naar het St. Micheal hostel, zodat er goed voor haar gezorgd kan worden en ze naar school kan gaan.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: