Martha Pun

Martha Pun13 jaar, woont in Fatherhouse 2

De vader van Martha is zendeling in de bergen van Nepal. Haar vader werd erg vervolgd. Door vervolging konden haar ouders Martha niet meer naar school sturen en ook niet altijd genoeg te eten geven. Ze is daarom samen met haar broertje en zusje naar het Fatherhouse gebracht.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: