Suleman Tamang

Suleman Tamang9 jaar, woont in Fatherhouse 2

Suleman woonde in het gebied waar de aardbeving op z'n heftigst was. Door de aardbeving overleed zijn vader. Zijn moeder kon daarna niet voorzien in zijn basisbehoeften en had ook niet de mogelijkheid om hem naar school te sturen. Nu heeft hij een veilig thuis en krijgt hij les.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: