Vanwege Hemelvaartsdag is ons kantoor gesloten op donderdag 24 en vrijdag 25 mei en zijn we beperkt telefonisch bereikbaar. 

Missie

Stichting Hulp Vervolgde Christenen is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. HVC heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God. 


De werkwijze van HVC
Kenmerkend voor Stichting HVC zijn de directe en korte lijnen met de projecten. Vanuit de stichting wordt er nauw contact onderhouden met de lokale projectleiders en indien nodig worden de projecten bezocht. HVC onderscheidt zich door, naast het toerusten van vervolgden, ook humanitaire hulp te verlenen als de nood hoog is. Evangelisatie speelt een belangrijke rol, ook in landen waar (nog) geen christenvervolging is. Vanuit het veld wordt HVC blijvend aangespoord dit te doen: “Verkondig in ons land het Evangelie nu het nog kan, voor je het weet is het te laat!”

Het werk van HVC is onderverdeeld in vier pijlers: 
  1. Toerusting & ondersteuning van vervolgden
  2. Humanitaire hulp & Evangelisatie
  3. Kindsponsoring & Bijbels onderwijs
  4. Bewustwording creëren over christenvervolging