Israël

Israël, Bijbels gezien het meest belangrijke volk ter wereld, wordt bedreigd door alle omringende landen. Stichting HVC wil omzien naar dit verdrukte land, waar het christendom groeit.

Evangelisatie
Stichting HVC steunt vanaf haar oprichting het evangelisatiewerk van het echtpaar Johan en Linda Schep. Johan Schep en zijn team gaan regelmatig naar Israël om daar te evangeliseren. Johan heeft zelf meer dan dertig jaar in Israël gewoond en spreekt Hebreeuws.
 
Shuva Israel
Het project 'Shuva Israel' werft internationaal fondsen voor joodse immigranten. Het werk van Shuva Israel begon met het ondersteunen van immigranten die zich settelden op de bergen van Israël, in Samaria, met het verzorgen van een inburgeringprogramma en het helpen van vinden van werk. Samaria is met Judea en Oost-Jeruzalem, Bijbels gezien, de bakermat van Israël. Daarna begon men met algemene ondersteuning aan de ‘settlers’, ook wel ‘de getrouwen’ genaamd, en het helpen herstellen en bevestigen van het Joodse karakter van Samaria. Er is opnieuw sprake van verbreding van het werk. De focus is, naast het helpen voorzien in de noden van de bewoners van Samaria en Judea, nu ook het geven van hulp aan de nieuw-immigranten die de komende tijd uit Frankrijk verwacht worden.  

Mede op grond van de boodschap van het Nieuwe Testament hebben joden en christenen de Hebreeuwse Bijbel gemeen en dat wil Shuva Israel graag naar voren brengen. 
Projectnieuws
Johan en Linda Schep 29-06-2015 | Gebed voor evangelist Johan Schep Johan Schep en zijn team gaan regelmatig naar Israël en landen in Afrika om daar te evangeliseren. Hij deelt daar ook Bijbels uit namens HVC.
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.