Pakistan

In grote delen van Pakistan vindt christenvervolging plaats. Als christen tel je niet meer mee in de samenleving. Bezittingen worden afgepakt en christelijke meisjes kunnen niet veilig over straat. Door de zgn. ‘blasfemiewet’ in het land kunnen christenen, vaak onterecht, worden opgepakt. Recentelijk is uitgekomen dat christenen zelfs niet meer veilig zijn in de lokale ziekenhuizen. In plaats van een behandeling, krijgen zij in het geheim een dodelijk injectie omwille van hun christen-zijn.

Materiële hulp aan christenen
Christenen in Pakistan krijgen in hun eigen land van niemand ondersteuning als ze in (materiële) nood zijn. Er zijn vele arme christengezinnen die in grote nood verkeren. Stichting HVC helpt deze christenen door hen materieel te ondersteunen.
 
Bijbelverspreiding
Naast materiële hulp wil Stichting HVC omzien naar de christenen door Bijbels en andere christelijke lectuur te verspreiden in Pakistan. 
Onze contactpersoon in Pakistan: “Er is een grote behoefte aan Bijbels in Pakistan. Veel Christenen hebben zelf geen Bijbel en horen alleen in (kerk)diensten uit het Woord van God. Het is in bepaalde gebieden, vooral het Noorden, gevaarlijk om een Bijbel te hebben en een kerkdienst te houden. We zijn blij dat jullie ons willen steunen. Blijf achter ons staan, bid continu voor het volk van Pakistan.”
 
Sponsor een dominee
Met het programma Sponsor een dominee kunnen ook dominees in Pakistan worden ondersteund. HVC ondersteunt in Lahore al geruime tijd een Bijbelschool. Met de sponsoring wordt ook toekomstperspectief geboden aan studenten die hun opleiding binnenkort hopen af te ronden. HVC roept Nederlandse dominees en kerkenraden op om een of meerdere dominees te steunen. Deze ondersteuning helpt hen enorm in het uitoefenen van hun ambt. Vaak zijn ze dag in, dag uit, bezig met het dienen van de kerk. De tijd die ze overhouden besteden ze aan Evangelisatie onder hindoes en moslims. Wilt u ook sponsor worden van een dominee? Meld u dan hier aan of bel naar 0183-563628.
Projectnieuws
Asif Masih (bron: worldwatchmonitor.org) 24-08-2017 | Asif Masih (16) opgepakt na aanval door woedende menigte In een dorpje ten noorden van de Pakistaanse stad Lahore is een zestienjarige jongen met een licht-verstandelijke beperking beschuldigd van blasfemie. Dorpsgenoot Muhammad Nawaz heeft Asif er midden op straat van beschuldigd dat hij de Koran, het heilige boek van de moslims, zou hebben verbrand. Maroline Pervaiz met twee van haar kinderen: Abrham en Hazayal. Dit gezin ontving hulp van HVC, nadat haar man Asif in 2013 na een valse beschuldiging gevangen werd genomen. 16-08-2017 | Bouw mee aan een safehouse voor Pakistaanse christenen! Christenen hebben het zwaar te verduren in Pakistan. Stichting HVC werkt aan een safehouse om opvang te bieden aan bedreigde christenen en hun familieleden. Op deze locatie zal ook een programma voor traumaverwerking en geestelijke steun worden aangeboden. Uw gebed en uw giften zijn onmisbaar om dit project te realiseren.
Een foto van het politierapport over de aanhouding van Shahzad 20-07-2017 | Christelijke Shahzad (17) opgepakt wegens vermeende blasfemie Vorige week vrijdag is in de Pakistaanse stad Dinga de 17-jarige Shahzad Masih opgepakt, omdat hij de islamitische profeet Mohammed zou hebben beledigd. Volgens de Pakistaanse blasfemiewet staat er op het beledigen van de profeet Mohammed de doodstraf.
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.