Zuid-Soedan

Sinds 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan. Hier gingen tientallen jaren oorlog en miljoenen doden aan vooraf. Dit jonge land heeft het Evangelie nodig, want nog steeds zijn er grote onrusten door de onderlinge rivaliteit tussen de stammen. De oorlog heeft ook geresulteerd in een toename van weeskinderen, armoede en honger.

Stichting HVC ondersteunt op diverse plaatsen in Zuid-Soedan de opbouw van het land. HVC werkt daarbij nauw samen met de in Nederland woonachtige Zuid-Soedanese predikant Christopher Drale.
 
Kerkelijk centrum
Er is een kerkelijk centrum gerealiseerd. Het centrum bevat een kerk en verder een conferentiecentrum. Hier kunnen, naast kerkdiensten, verschillende cursussen worden gegeven zoals hygiënelessen, hoe om te gaan met andere stammen, voorlichting voor landbouw en veeteelt, Bijbelstudies, etc.
 
Weeshuis
Naast het centrum ondersteunt HVC een weeshuis dat op hetzelfde terrein staat als het centrum. Er worden ongeveer vijftig weeskinderen opgevangen. Ook wordt er zo nu en dan een container hulpgoederen naar Zuid-Soedan gestuurd met materialen die men ter plaatse moeilijk kan kopen.

Noodhulp
Een noodkreet klinkt vanuit Zuid-Soedan. Het natuurverschijnsel El Niño zorgt al maanden voor grote droogte in delen van Afrika, waardoor veel van de oogst is mislukt. Honger maakt het leven in Zuid-Soedan erg moeilijk. Door de aanhoudende droogte is er te weinig voedsel beschikbaar, de economische situatie verslechtert en de voedselprijzen rijzen de pan uit. HVC startte in 2016 een noodhulpactie voor het getroffen land.
Projectnieuws
Jan Dirk met dominee Drale 15-12-2016 | Reisverslag Oeganda: "Als alles om je heen wegvalt, dan blijft alleen God over." Afgelopen week waren HVC-directeur Jan Dirk van Nifterik en medewerker Dion van den Boom op bezoek in een vluchtelingenkamp in Oeganda. Daar bezochten zij gevluchte christenen uit Zuid-Soedan. Jan Dirk doet verslag van hun reis. 02-12-2016 | Dreigende genocide in Zuid-Soedan Opnieuw zijn de burgers in Zuid-Soedan de dupe van een gewapend conflict. De VN hebben gewaarschuwd voor een mogelijke genocide als het geweld nog verder escaleert. Duizenden mensen zien geen andere mogelijkheid dan het land te ontvluchten. Hongersnood dreigt voor meer dan 3,5 miljoen mensen.
17-06-2016 | Een verzwegen ramp “Hongerige kinderen snakken naar een beetje eten”, vertelt predikant Drale. Hij is net terug uit Zuid-Soedan en vertelt aangedaan over de grote hongersnood in het land. “Ze krijgen soms maar één kleine maaltijd per dag. Miljoenen mensen lijden honger in Afrika. De hongersnood in dit werelddeel is niet nieuwswaardig genoeg, de meeste media zwijgen erover. Toch is de situatie schrijnend en zorgwekkend”.
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.