Ondersteuning Iraakse scholen

Kinderen in de Iraakse vluchtelingenkampen staren soms uren doelloos voor zich uit. Ze spelen wat met het weinige speelgoed dat ze hebben, maar een zinvolle tijdsbesteding is er vaak nauwelijks. Door het ontbreken van goede scholing dreigen de kinderen een jarenlange achterstand op te lopen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan in deze moeilijke periode van hun jonge levens. HVC steunt daarom kleine schooltjes, die door de lokale kerken zijn opgezet. De kinderen leren de Engelse taal aan de hand van Bijbelverzen en worden onderwezen in de Bijbelse verhalen aan de hand van prenten. De tijd op school is een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur. De kennis die de kinderen opdoen, vergroot de kans op een betere toekomst.

Er is dringend behoefte aan uitbreiding van de scholen.
Voor ca. € 170,- geeft u een kind ook een plek op school.
Bidt u mee om zegen voor het onderwijs?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.