Voedselpakketten voor Irak

In sommige vluchtelingenkampen en dorpen is er al maanden lang nauwelijks voedsel beschikbaar. Onder de allerarmsten deelt HVC voedselpakketten uit. De pakketten zijn deels gevuld met voedsel en deels met goederen voor persoonlijke hygiëne. Dankzij uw steun konden al duizenden pakketten worden uitgedeeld. De noodhulp blijft echter nodig! Voor slechts € 15,- schenkt u een voedselpakket.

De pakketten worden uitgedeeld tijdens bijeenkomsten, die op diverse plaatsen worden georganiseerd. Leden van de lokale kerk vertellen uit de Bijbel en organiseren allerlei activiteiten. Ook moslims en Jezidi’s zijn welkom. Op deze manier komen ook zij in aanraking met het Evangelie.

Helpt u mee om vluchtelingen naastenliefde te tonen?

€ 15.00 per pakket
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.