Wederopbouw in Irak

In veel Iraakse dorpen is enorme schade ontstaan door de oorlog. Kerken zijn beschadigd, huizen zijn vernield en voorzieningen zoals water en elektra ontbreken. Voor een groot aantal christenen is het onmogelijk om terug te keren naar hun huizen, als er geen hulp wordt geboden.

HVC wil helpen met het opknappen van de zwaar beschadigde huizen in gebieden waar nauwelijks hulp geboden wordt door andere organisaties. Gemiddeld zijn de kosten voor het bewoonbaar maken van een woning ca. € 2.000,-. Het werk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door de bewoners zelf. HVC steunt met schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen, zoals hout- en stucwerk, verf, sanitair, ramen, deuren en verlichting. Waar mogelijk wordt een basisinrichting met meubilair (tafel, bedden en matrassen) en huisraad (koelkast, gasfornuis, bestek en textiel) gedoneerd.

Huisvesting is essentieel voor christenen in Irak, zeker als op termijn de vluchtelingenkampen gesloten zullen worden. Zullen we er samen voor zorgen dat christenen in Irak kunnen blijven en terug kunnen gaan naar hun huizen?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.