Doneren

U kunt een gift overmaken op één van onze bankrekeningen:

ABN AMRO: NL 51 ABNA 0561455139
ING: NL 18 INGB 0003134057
Onder vermelding van projectnummer "8059".

Online doneren

U kunt eenvoudig doneren via het machtigingsformulier hiernaast. Uw gift wordt via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Incassant-ID: NL50ZZZ180844300000.

ANBI

Stichting HVC is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan onze stichting zijn dus belastingaftrekbaar.
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.