Over Noodhulp Nepal

Noodhulp Nepal
Op 25 april jl. heeft er in Nepal een zware aardbeving plaatsgevonden. Het betrof de zwaarste aardbeving in ruim 80 jaar, met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Zondag werd een naschok gemeten met een kracht van 6,7, er volgende er nog een groot aantal met een kracht van 4,5. Op 12 mei jl. trof een tweede zware aardbeving Nepal. Het officiële dodental ligt boven de 8000.
Huizen, winkels en gebouwen zijn tijdens de aardbeving met de grond gelijk gemaakt. Er zijn duizenden gewonden en velen van hen wachten nog steeds op medische hulp. Onze lokale contactpersoon ter plaatse meldt dat de ziekenhuizen zo overvol zijn, dat medische handelingen nu vaak op straat worden verricht.
De verliezen door en de gevolgen van deze ramp zijn zeer groot. Volgens de Verenigde Naties is het leven van acht miljoen mensen ontwricht. Er is hierdoor dringend behoefte aan hulpgoederen, zoals zeilen, water, zeep en medicijnen.

Noodhulp Nepal
HVC kon direct na de aardbeving van start gaan met het verlenen van hulp, mede dankzij de contacten die zij onderhoudt met lokale kerken en het noodhulpfonds van betrokken ondernemers (HVC bondgenoten). Er werd een lokaal noodhulpteam samengesteld dat praktische hulp verleende in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Daar hebben zij noodhulpmiddelen uitgedeeld, waaronder: dekens, gas/kooktoestellen, voedselpakketten, kleding, schoenen  en tenten . Ook werd er gestart met veilige huisvesting voor de kinderen in het kindertehuis ‘Fatherhouse’ en de opbouw van huizen en kerken. 

Van noodonderkomens naar wederopbouw
De noodhulp werd ook uitgebreid naar afgelegen buitengebieden, waar vaak nog helemaal geen noodhulp werd verleend. Daar bleek het vooral noodzakelijk om te voorzien in noodonderkomens en aansluitend te helpen met de wederopbouw. In verschillende regio’s wordt er nu gebouwd aan scholen, kerkgebouwen en woningen.
Steun ‘Noodhulp Nepal’

Hulp voor lange termijn
De verliezen komen heel dichtbij als je de persoonlijke verhalen hoort. Bijvoorbeeld over het gezin uit een van de kerken die HVC ondersteunt, waarvan de drie kinderen door de aardbeving in één dag beide ouders verloren. Voor hen is een plekje gevonden in het kindertehuis Fatherhouse Gorkha. Maar zoals hen zijn er velen. Er is dringend hulp nodig voor 40 kinderen die wees zijn geworden tijdens die bewuste aardbeving. Voor hen wordt het kindertehuis ‘Fatherhouse Gorkha’ uitgebreid en gereed gemaakt voor hun komst. Stichting HVC is op zoek naar mensen die sponsorouder willen worden van één of meer van deze kinderen.
 
Sponsorplan weeskinderen
Wilt u één van bovenstaande 40 weeskinderen structurele hulp blijven bieden? Meld u dan nu vast aan als sponsorouder. U ontvangt dan later informatie over de kinderen die u sponsort, wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Ik word sponsorouder

Gebed voor Nepal
Stichting HVC is dankbaar dat de noodhulpactie op gang komt en bidt dat die niet zal stoppen door gebrek aan financiële middelen.
Daarnaast staan wij biddend naast onze broeders en zusters die zulke schrijnende verliezen hebben geleden. Onze gebeden zijn ook bij de kinderen die in één dag wees zijn geworden. Wij bidden dat de extra voorzieningen in Fatherhouse Gorkha snel gerealiseerd zullen zijn, zodat 40 extra kinderen een veilig t(e)huis krijgen.
Wij danken voor de kerken die troost bieden aan de slachtoffers, ook aan niet-christenen. We roepen u op om mee te bidden voor de getroffenen en voor het werk van de hulpverleners.