Evangelisatie en traumacounseling

De meeste vluchtelingen in het Pagirinya kamp maakten verschrikkelijke dingen mee. Veel kinderen verloren één of beide ouders, door de oorlog, honger of ziekte. Tijdens hun meest recente vlucht raakten ze al hun bezittingen kwijt en onderweg waren ze getuige van plunderingen en vreselijke moordpartijen. De stress en angst heeft een zichtbare impact op het leven van deze mensen. 

Professionele traumacounseling

HVC ondersteunt dominees in het vluchtelingenkamp. Zij bieden een luisterend oor tijdens de persoonlijke gesprekken die ze met vluchtelingen voeren. Voor zwaar getraumatiseerden is deze zorg echter niet toereikend. Onder leiding van een universitair geschoolde psychologe wordt op de compound professionele traumacounseling geboden. Het programma bestaat uit gebed, Bijbelse bezinning, gesprekskring en groepsactiviteiten en individuele gesprekken. 

Evangelisatie en Bijbelverspreiding

Het kerkgebouw op de compound is inmiddels twee keer vergroot om alle vluchtelingen te kunnen ontvangen. Er worden wekelijkse diensten gehouden en activiteiten georganiseerd, zoals catechisatie, Bijbelstudie en traumacounseling. Dominee Lagu gaat samen met andere dominees dagelijks op pad om pastorale zorg te bieden, te evangeliseren en Bijbels uit te delen. Het Evangelie klinkt in de vluchtelingenkampen! Inmiddels zijn ook in andere dorpen gemeenten gesticht.

Maakt u het werk mogelijk? 

HVC ondersteunt de getraumatiseerde vluchtelingen in Oeganda op geestelijk gebed. Hiervoor is uw hulp hard nodig! Helpt u met uw gift dit werk mogelijk te maken?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.