Ayoru Mary Martin

Ayoru Mary Martin22 jaar, woont in CETHO

Ayoru komt uit Zuid-Soedan en heeft haar beide ouders verloren. Ze gaat naar school en haar favoriete vakken zijn geschiedenis en godgeleerdheid. Als ze klaar is met school wil ze gaan studeren om advocaat te worden. In haar vrije tijd houdt ze van zingen en trommelen (muziek maken). Haar favoriete Bijbeltekst is Johannes 6:27.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: