Gale Lilian Emilio

Gale Lilian Emilio18 jaar, woont in CETHO

Gale komt uit Zuid-Soedan en heeft haar beide ouders verloren. Ze gaat naar school en haar favoriete vakken zijn Engels en natuurwetenschappen. Als ze klaar is met school wil ze graag verpleegster worden. In haar vrije tijd houdt ze van volleybal en zingen in de kerk. Haar favoriete Bijbeltekst is Efeziërs 6:20.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: