Jimmy Lodu Oliver

Jimmy Lodu Oliver20 jaar, woont in CETHO

Jimmy komt uit Zuid-Soedan en heeft zijn beide ouders verloren. Hij gaat naar school en zijn favoriete vakken zijn geschiedenis, Engels en aardrijkskunde. Als hij klaar is met school wil hij journalist worden. In zijn vrije tijd houdt hij ervan om te zingen. Zijn favoriete Bijbeltekst is Spreuken 25:14.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om ook een kind te sponsoren!
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: