Joel Chandiga John

Joel Chandiga John24 jaar, woont in CETHO

Joel komt uit Zuid-Soedan en heeft zijn beide ouders verloren. Hij gaat naar school en zijn favoriete vakken zijn geschiedenis, aardrijkskunde en godgeleerdheid. Als hij klaar is met school wil hij graag studeren om journalist te worden. In zijn vrije tijd houdt hij van tennis en zingen. Zijn favoriete Bijbeltekst is Psalm 64:3-4.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om ook een kind te sponsoren!
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: