Pitacole Jackline John

Pitacole Jackline John23 jaar, woont in CETHO

Pitacole komt uit Zuid-Soedan en heeft haar beide ouders verloren. Ze gaat naar school en haar favoriete vakken zijn aardrijkskunde, godgeleerdheid en beeldende vorming. Als ze klaar is met school wil ze graag gaan studeren om advocaat te worden. In haar vrije tijd houdt ze van volleybal en lezen (m.n. geschiedenisboeken). Haar favoriete Bijbeltekst is Jakobus 2:14.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: