William David Christopher

William David Christopher20 jaar, woont in CETHO

William komt uit Zuid-Soedan en heeft zijn beide ouders verloren. Hij gaat naar school en zijn favoriete vakken zijn wiskunde, natuurwetenschappen en Engels. Als hij klaar is met school wil hij graag een technische opleiding volgen of automonteur worden. In zijn vrije tijd speelt hij graag een potje voetbal. Zijn favoriete Bijbeltekst is Romeinen 6:23.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om ook een kind te sponsoren!
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: