Shafique Siddique

Shafique Siddique14 jaar, woont in Children’s Welfare Center

De ouders van Shafique zijn in 2008 overleden. Sindsdien wonen Shafique en zijn broer en twee zussen bij hun oom en tante, in een klein huis met twee kamers. Zijn tante werkt in een kledingfabriek en verdient onvoldoende om de studie van Shafique te kunnen betalen. Shafique zit nu in de tweede klas. Hij is gewone student, die hard werkt. Wiskunde is zijn favoriete vak. In zijn vrije tijd vindt hij het leuk om te tuinieren en om te hockeyen. In de toekomst wil hij graag dominee worden. Zijn favoriete Bijbelvers is Psalm 91:1.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: