Shahroz Kasif

Shahroz Kasif4 jaar, woont in Children’s Welfare Center

De vader van Shahroz is drie jaar geleden overleden. Zijn moeder werkt als huishoudster, maar verdient niet genoeg om Shahroz en zijn broer te onderhouden. Daarom heeft hun moeder hen bij hun oma ondergebracht. Echter, ook zij verdient niet genoeg om de kinderen naar school te laten gaan. Shahroz gaat naar school en wil later piloot worden. In zijn vrije tijd speelt hij graag cricket. Zijn favoriete Bijbeltekst is Psalm 23:1.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: