l

Preeti N.K.

Preeti N.K. 14 jaar, woont in Disha

De vader van Preeti is gestorven. Haar moeder is huishoudster bij een familie, ze verdient niet voldoende om voor Preeti te zorgen en is vaak weg van huis. Preety heeft al bij meerdere gezinnen gewoond en is nu uiteindelijk naar St. Michaelhostel gebracht, een veilige plek waar er goed voor haar wordt gezorgd en ze onderwijs krijgt. Preeti vindt op school wiskunde en Engels erg leuk. Later wil ze graag lerares worden. Haar hobby’s zijn zingen en badmintonnen. Ook leest ze graag uit de Bijbel, Psalm 100 vindt ze het mooist.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 25,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: