ANNETTE SNEHALATA NAYAK

ANNETTE  SNEHALATA NAYAK18 jaar, woont in Michael en John Job Center

ANNETTE kent alleen de Oriya-taal (de taal van Orissa). Ze is enig kind thuis. Maar haar ouders gaven er de voorkeur aan om Annette naar het Michael en John Job Center te brengen, in plaat van haar te houden in het opvangkamp bij Uddayagiri, Orissa. De opvangkampen zijn slecht onderhouden en er is geen hoop voor kinderen. Annette is dan ook heel blij om in het Michael en John Job Center te zijn.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: