MARYANN SALOMI DEVI

MARYANN SALOMI DEVI18 jaar, woont in Michael en John Job Center

MARYANN komt uit Uttar Pradesh, een staat in Noord-India. Haar familie is hindoeïst. Tijdens één van de festivals, verdwaalde Maryann terwijl ze rondzwierf op een beurs. Een man redde haar, maar hij hield hij haar in zijn huis. Ze rende weg en weer verdwaalde ze. Maar deze keer vond een pastor haar en bracht haar naar het Michael en John Job Center. Hij vond later haar ouders en informeerde hen over hun kind. Na enige aarzeling lieten haar ouders haar in het Michael en John Job Center. Nu zijn zij ook christen geworden.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: