SILVIA SOLOMI TAMANG

SILVIA SOLOMI TAMANG23 jaar, woont in Michael en John Job Center

SILVIA behoort tot bevolkingsgroep van de Sikkims. Haar vader is een fervent hindoe. Door de Indische missionarissen hoorde hij over Christus, maar hij haatte hen. Hij is een vijand van Christus. Op een dag hoorde hij zijn vrouw neuriën een christelijke hymne zingen; hij was woedend en martelde haar. Toen hij zag dat de marteling geen invloed op haar had, joeg hij zijn vrouw en twee meisjes uit het huis. Haar moeder kon nergens heen met de twee kinderen. Zo ontmoette ze de plaatselijke missionaris en vertelde haar verhaal. Ze had geen bron van inkomsten om haar kinderen op te voeden, maar ze was standvastig in haar geloof. Dus de missionaris heeft contact opgenomen met het Michael en John Job Center, en Silvia en haar zusje kunnen sindsdien in het Michael en John Job Center blijven.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: