Kashish

Kashish 7 jaar, woont in St. Michael hostel

Kashish werd verzorgd door haar grootouders, nadat haar vader en moeder waren gescheiden. De ouders van Kashish zijn nog erg jong. Haar moeder werkt als schoonheidsspecialiste en is veel van huis. Kashish wordt door niemand in haar omgeving geaccepteerd, omdat ze een meisje is. Uiteindelijk is ze naar het St. Michaelhostel gebracht, zodat er goed voor haar gezorgd wordt en ze naar school kan gaan. Haar lievelingsvak is wiskunde. Haar droom is om later doctor te worden. Mattheus 7:7 vindt ze de mooiste tekst uit de Bijbel.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: