Sanjana Shiv Kumar

Sanjana Shiv Kumar16 jaar, woont in St. Michael hostel

Sanjana woonde samen met haar ouders, een broer en twee zussen. Ze leefden buiten New Delhi en waren erg arm. Haar ouders werken beiden in de bouw. Ze werken veel en waren dus bijna nooit thuis. Het was erg onveilig voor de kinderen, niemand zorgde voor hen. Inmiddels wonen haar zussen ook in het hostel. Sanjana vindt wetenschappen het leukste vak op school. Later wil ze graag doctor worden. Ze houdt van studeren, badmintonnen en Bijbellezen. Haar lievelingstekst is 1 Petrus 5:7.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: