Abishek Das

Abishek  Das15 jaar, woont in Thomas

ABISHEK is een zoon van Kimati. Hij is de jongste zoon. Hij heeft een oudere broer, Anand Das. Hij houdt van studeren. Hij wil ingenieur worden. Zijn vader was een kerkstichter, maar overleed 2 jaar geleden. De meeste mensen denken dat zijn vader werd vergiftigd. Zijn moeder Kismati besloot om te blijven in het dorp en de nieuwe kerken te verzorgen. Ze is analfabeet, maar ondanks dat en het doden van haar man predikt ze het Evangelie in haar dorp. Abishek en zijn broer Anand verblijf in Children's Home, hun zusje blijft bij haar moeder.
MEER KINDEREN
Bel 0183-563628 of vul het formulier in om te sponsoren!
Sponsorkind
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig Stichting HVC om maandelijks € 30,- per sponsorkind van mijn rekeningnummer af te schrijven tot wederopzegging: