Hoop in de wereld!

De lokale kerk biedt hoop voor de wereld! Dat geldt zeker in landen zoals Pakistan, India en Nepal. Er wonen miljoenen mensen -vaak moslim of hindoe- die nog nooit van de Heere Jezus gehoord hebben. Christenen worden in deze landen verdrukt. Ondanks de felle tegenstand, gaan dominees en evangelisten door met het zaaien van Gods Woord. Als teken van hoop!

Verbondenheid

HVC biedt geestelijke en praktische ondersteuning in het zware en gevaarlijke werk van deze ‘zaaiers’. Uw verbondenheid is van levensbelang. Uw bijdrage in de groei en versterking van de wereldwijde Kerk is onmisbaar. Gebed en bemoediging zijn belangrijke onderdelen van de ondersteuning. Het delen van verhalen uit het veld en het uitwisselen van dank- en gebedspunten kunnen tot wederzijdse bemoediging zijn.

Voorgangers

Veel voorgangers in de projectlanden leven in armoedige omstandigheden, omdat gemeenteleden niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Toch zorgen ze vaak voor de zwakkeren in de samenleving. Door praktische hulp te verlenen en door Bijbels en andere lectuur beschikbaar te stellen, faciliteert Stichting HVC de verkondiging van het Evangelie. Het ’zaaiers in verdrukking’ programma geeft u de gelegenheid om voor korte of langere tijd betrokken te zijn bij een broeder in nood.

Bied hoop!

Investeer ook in de lokale kerken in landen waar christenvervolging plaatsvindt! Bied hoop voor de wereld! Wat kunt u doen?
  • Draag de zaaiers dagelijks op in uw gebed
  • Bemoedig zaaiers door hen via HVC een kaart of brief te sturen
  • Steun een van de onderstaande projecten!
Meer informatie? Bel 0183 - 563628 of mail naar info@stichtinghvc.nl.