Megafoon

Op het platteland gaan de voorgangers met gevaar voor eigen leven van straat tot straat om het Evangelie te vertellen. Een geluidsversterker is onmisbaar.

€ 35.00 per megafoon
Online doneren:
Uw gegevens:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.