Kerkbouw

Dominee Josepho woont met zijn vrouw in deze kerk en pastorie. Een houten frame draagt het bladerdak, dat elk jaar vervangen moet worden. Deze pastor, zijn gezin en gemeenteleden zien uit naar een duurzaam stenen gebouw met een regenbestendig dak. Net als de voorgangers in sommige andere dorpen.


In diverse landen steunt HVC voorgangers door te voorzien in kerkbouw, al dan niet gecombineerd met een woonhuis. Neem contact op voor de diverse projectplannen of steun via het formulier hiernaast!

€ 10.000 tot € 17.000 per kerk
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.