Muziekinstrumenten

In de armere streken ontbreken de financiële middelen voor de aanschaf van eenvoudige instrumenten om de gemeentezang en evangelisatieactiviteiten te begeleiden. 

€ 50.00 per instrument
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.