Living Water project

Dominee Ramasjankar Masih kreeg een waterpomp, zodat hij en zijn dorpsgenoten het hele jaar kunnen beschikken over vers water. Dat draagt bij aan verzoening met andersgelovigen in het dorp en daardoor aan de veiligheid van de kleine christengemeente die hij leidt. 


De waterpompen bieden tevens opening om te evangeliseren en om te vertellen over het Levend Water. U kunt helpen door via het Living Water project ook uitkomst te bieden voor andere christenen in de verdrukking.

€ 125.00 per pomp
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.