Bijbelteksten over liefde

06-06-20181) Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Filippensen 2:4

2) Beroof den arme niet, omdat hij arm is; en verbrijzel den ellendige niet in de poort. Spreuken 22:22

3) zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. 1 Johannes 4:11b 

4) Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Markus 12:31

5) Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Johannes 13:14

Dit verhaal verscheen eerder op de speciale kinderpagina in Hulp Magazine. Vond je dit leuk? Klik hier om meer te lezen > 
 

Wil jij ook Hulp Magazine thuis krijgen?

Vind je HVC maatjes leuk? Vraag aan papa of mama of je Hulp Magazine thuis mag krijgen! Zij kunnen dan hier jouw naam en adres invullen en dan sturen wij het magazine naar jou toe! Je moet wel even geduld hebben, want het kan een paar weken duren voordat je het magazine in de bus krijgt. Veel leesplezier!
Ik wil het Hulp Magazine ontvangen!