Steun het evangelisatiewerk van dominee Marten

Het thuisfrontteam van dominee J. Marten bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers met een warm hart voor Noord-Irak. Ze ondersteunen de evangelist met gebed en een financiële bijdrage; voor levensonderhoud en het (evangelisatie)werk in Irak. 

Wie is dominee Marten?

Dominee Marten is opgegroeid in Erbil (Noord-Irak). Als evangelist was hij betrokken bij de vertaling en de verspreiding van Bijbels en andere christelijke lectuur. Er ontstonden kleine huiskerken en er kwamen Koerden tot geloof. Een aantal keren werd Marten door de Iraakse veiligheidsdienst opgepakt en de Islamitische Partij maakte hem doorlopend het leven zuur. In 1997 vluchtte hij vanuit Irak naar Nederland. In Nederland pakte Marten het werk op onder immigranten, hij bedient enkele arabischtalige gemeenten en evangeliseert in asielzoekerscentra en via evangelisatiebijeenkomsten.

Evangelisatie Noord-Irak

In 2014, nadat de oorlog met IS begon, werd dominee Marten getroffen door de grote nood in zijn thuisland Irak. Hij besloot om vanuit Nederland projecten op te zetten om vluchtelingen in Noord-Irak te helpen. Die hulp blijft dringend nodig, een groot deel van het christendom dreigt te verdwijnen uit Irak. Daarnaast is het zijn verlangen om aan de traditionele kerken, jezidi’s, moslims en de shabakken het Evangelie te verkondigen. Daarbij ligt de focus op het organiseren van evangelisatiecampagnes en het uitdelen van Bijbels en evangelisatiemateriaal in dorpen, vluchtelingenkampen en op de markt.

Het thuisfrontteam wil het werk van dominee J. Marten graag ondersteunen. Helpt u mee door een (eenmalige of periodieke) gift over te maken?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.