Hoop voor Zuid-Soedan

Werkgroep biedt toekomst voor wezen en weduwen

Jaren geleden besloten Grace, Nura en Hellen de ellende in Zuid-Soedan te ontvluchten. Maar ook in gastland Oeganda bleef hun situatie schrijnend. Na 10 jaar besloten ze te vluchten naar Kenia, waar ze ook jaren verbleven. Uiteindelijk heeft de groep na een lange en gevaarlijke reis onderdak gekregen in Nederland. ‘Wij hebben geluk gehad,’ vertelt Grace, ‘Maar wij weten wat de Zuid-Soedanezen nu in Oeganda moeten doorstaan.’ Daarom besloten ze om, samen met andere vrijwilligers, vanuit Nederland een hulpactie op te zetten. Samen vormen zij de werkgroep Hoop voor Zuid-Soedan. Nura: ‘Wij willen onze lotgenoten daar steunen en helpen!’.

Op dit moment bevindt een groep van 175 Zuid-Soedanese vluchtelingen zich in het Oegandese vluchtelingenkamp Kiryandongo. Voor deze extra kwetsbare groep zet Hoop voor Zuid-Soedan zich in. De groep bestaat voornamelijk uit weeskinderen, maar ook enkele weduwen en ouderen. Zij ontvangen hulp van de werkgroep. 

De ouders van de weeskinderen zijn veelal gedood in de burgeroorlog of stierven aan ziekten. Anderen zijn vergiftigd door dorpsgenoten of collega’s in de strijd om een positie in het dorp of op het werk. De afwezigheid van ouders stelt de weeskinderen bloot aan allerlei gevaren. Wezen die aan hun lot worden overgelaten belanden op straat, of worden gerekruteerd als kindsoldaten. Werkgroep Hoop voor Zuid-Soedan wil deze kinderen, gedreven door Gods liefde, helpen om zelfstandige en zelfredzame volwassenen te worden. Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) helpt de vrijwilligers van Hoop voor Zuid-Soedan.

U kunt helpen! Wilt u bidden voor uw Zuid-Soedanese broeders en zusters? Het weten dat er gebeden wordt, is een enorme steun en bemoediging voor de verdrukte christenen. Ook kunt u de werkgroep Hoop voor Zuid-Soedan financieel ondersteunen door te doneren via Stichting HVC.

Achtergrond: geweld en honger in Zuid-Soedan

Oorlog verwoest levens. Tientallen jaren lang woedde er een onafhankelijkheidsoorlog in Soedan, die miljoenen levens heeft gekost. Sinds 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan, maar toch is het leed niet voorbij. Nog altijd is er een conflict tussen Soedan en Zuid-Soedan over grenzen en over de verdeling van olieopbrengsten. Daarnaast belandde de nieuwe republiek Zuid-Soedan in 2013 in een gewelddadige interne machtsstrijd. Deze nieuwe crisis leidde tot een grote hongersnood en een stroom aan vluchtelingen. 

Dagelijks ontvluchten duizenden Zuid-Soedanezen de honger en de nog altijd voortdurende rellen, moorden en andere gruweldaden. Buurland Oeganda heeft inmiddels meer dan één miljoen vluchtelingen opgevangen. Maar ook daar is de situatie uitzichtloos en de afhankelijkheid van noodhulp blijft groot.

Hoop voor Zuid-Soedan richt zich op het verlenen van deze hulp:

  • Onderwijs en begeleiding voor de weeskinderen
  • Startkapitaal voor een mini-onderneming, waarmee de weduwen en verzorgers een bestaan kunnen opbouwen
  • Voedsel, huisvesting, beddengoed, kleding en schoenen
  • Bijbels en kinderbijbels
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.