Asif Masih (16) opgepakt na aanval door woedende menigte

24-08-2017In een dorpje ten noorden van de Pakistaanse stad Lahore is een zestienjarige jongen met een licht-verstandelijke beperking beschuldigd van blasfemie. Dorpsgenoot Muhammad Nawaz heeft Asif er midden op straat van beschuldigd dat hij de Koran, het heilige boek van de moslims, zou hebben verbrand.

Omstanders kregen lucht van de zaak. Een woedende menigte heeft Asif toen ernstig mishandeld en hem gedwongen om de blasfemie te bekennen. Op het verbranden van de Koran staat in Pakistan een levenslange gevangenisstraf.

Asif Masih en Muhammad Nawaz verzamelen beiden gebruikte plastic flessen en verdienen daar wat geld mee. Vermoedelijk is deze concurrentie een van de redenen waarom Asif door Muhammad beschuldigd is van blasfemie. In Pakistan worden de blasfemiewetten vaak gebruikt om persoonlijke conflicten te beslechten of concurrentie ‘uit te schakelen’.

Asif is gevangen genomen door de politie en wordt door Muhammad Nawaz met hulp van de lokale imam aangeklaagd. De familie van Asif is ondergedoken uit angst voor geweld.

Uw gift voor juridische ondersteuning van Asif Masih en voor levensonderhoud van zijn familie is hartelijk welkom. Ook willen wij u vragen om met ons mee te bidden voor Asif en zijn familie. 
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.