Bijbels voor vluchtelingen

02-10-2015Evangelist Johan Schep was vorige week in Ter Apel, waar hij aan alle vluchtelingen die hij tegenkwam, kon vertellen dat hij een Boek bij zich had waarin staat dat er Iemand is Die voor de zonden is gestorven, met een verwijzing naar 1 Korinthe 15 : 3 en 4: ‘Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften. En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften’.

‘Bijna iedereen wilde daar meer over weten,’ vertelt Johan. ‘De boodschap over vergeving van zonden sloot goed bij hen aan, omdat juist op deze dag hun offerfeest was. We proefden hun vreugde over deze boodschap, die zo bevrijdend voor hen was. In totaal konden we meer dan 500 Arabische en Engelse Bijbels uitdelen.
Wij die geloven, hebben het antwoord en de hoop die het hart tot rust kan brengen: de rust en de vrede in Christus (Mattheus 11:28-30). Dat gunnen we alle mensen van de wereld. We zijn dankbaar dat deze mensen nu binnen ons bereik zijn gekomen. Deze kans die God ons geeft, laten we niet voorbij gaan. De meeste mensen die we spraken, vertelden ons dat ze nooit meer naar de moskee willen gaan. We ontmoetten ook tientallen christenen, die onderweg hun Bijbel waren verloren of die hun Bijbel niet mee hadden durven nemen op reis. Ook hun konden wij weer een Bijbel geven.’

Laten we blijven bidden voor vluchtelingen en voor allen die hun het Evangelie brengen, dat de Heere hen zal zegenen.

Lees meer over het werk onder de vluchtelingen in Nederland.