Een kerstpakket om te overleven

18-12-2018De winter staat voor de deur. Voor veel mensen wereldwijd breekt een tijd aan waarin zij het om diverse redenen extra zwaar hebben. Een groep mensen heeft keihard hulp nodig om te kunnen overleven. Stichting HVC roept u op om deze winter mensen in nood een ‘kerstpakket’ te geven, met een inhoud die deze mensen niet kunnen missen!

Vechten om te overleven

Stichting HVC is in 17 landen actief. In elk van deze landen is het verhaal achter de nood van de mensen anders. Zo verblijven in Irak nog altijd honderdduizenden mensen in vluchtelingenkampen, wachtend op een geschikt moment om terug te keren naar hun kapot geschoten steden. Het regenseizoen teistert India dit jaar extra hard met cyclonen en overstromingen. Christelijke slaven in Pakistan kunnen niet rond komen en voor hen is iedere voedselhulp welkom. Daklozen in Roemenië zoeken onderdak in tehuis Casa Cana, om bevriezing te voorkomen. De verhalen zijn verschillend, maar al deze mensen hebben steun nodig!

Uitdelen aan de allerarmsten

Juist christenen die gebrek lijden en vervolgd worden, zijn ons vaak tot een voorbeeld. Ondanks hun moeilijke omstandigheden vertrouwen zij op God en delen zij uit van het weinige wat ze hebben. Stichting HVC wil de lokale christenen waarmee zij samenwerkt, helpen om vanuit hun kerken en evangelisatieposten pakketten uit te delen aan de allerarmsten. Zo laten zij het Licht schijnen tijdens de donkere winterdagen! 

Onmisbaar noodhulppakket

Het streven is om minimaal 3000 mensen en gezinnen een onmisbaar noodhulppakket te geven. Voor € 15,- wordt een pakket samengesteld. Met een kerstpakket geeft u niet alleen noodhulp, maar verspreidt u ook hoop! Helpt u mee?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.