Evangelisatie en ondersteuning in Nederland

23-09-2015Reeds vanaf september 2014 ondersteunt Stichting HVC Irakese en Syrische vluchtelingen. Met als focus een veilige opvang van de vluchtelingen in de regio (Noord-Irak). Stichting HVC blijft doorgaan met het zorg dragen voor deze vluchtelingen in de regio, maar wil niet voorbij gaan aan de vluchtelingen die in Nederland zijn terecht gekomen. Het doel is tweeledig; evangelisatie onder moslims en ondersteuning van (vervolgde) christenen.

Evangelisatie onder moslims

Nu het aantal (gevluchte) moslims in Nederland toeneemt, neemt onder vele Nederlanders de angst toe voor de Islam. Angst dat dit ‘gif’ in ons land verspreid gaat worden. HVC wil in actie komen met het beste ‘tegengif’ dat er is: de Bijbel. Dit is een bijzondere kans om Gods Woord aan de moslims te presenteren.


Ondersteuning van (vervolgde) christenen

Onder de vluchtelingen in Nederland bevinden zich ook vervolgde christenen. Tijdens hun vlucht hebben zij vaak hun Bijbel moeten achterlaten uit angst bespot, of zelfs overboord gegooid te worden. HVC wil hen zo snel mogelijk van een Bijbel voorzien en pastorale ondersteuning bieden wanneer nodig. Dit gebeurt in samenwerking met Johan Schep, een Arabisch sprekende evangelist en zijn team. Zij doen een bijzonder werk bij de asielzoekerscentra.

Johan Schep vertelt: “We hadden goede gesprekken met de vluchtelingen. Bij iedere vluchteling, waarvan de meesten uit Syrië komen, vertelden wij dat we hen graag het Boek willen geven, waarin ze lezen dat er Iemand is geweest die voor de zonden is gestorven (1 Korinthe 15 : 3,4). De meesten wilden graag een Bijbel hebben. We ontmoetten ook heel wat christenen. Tot twee keer toe zag ik een familie de Bijbel kussen die ze hadden ontvangen. Zo groot was hun vreugde vanwege hun mooie nieuwe Bijbel.”

Christenvervolging in Nederland

HVC signaleert ook de tekenen van onderdrukking van christenen in de asielzoekerscentra in Nederland en houdt dit nauwlettend in de gaten. Ook zij kunnen terecht bij het team van Johan Schep voor (pastorale) ondersteuning.

Gebed

Gebed voor de vluchtelingen en voor hen die onder de vluchtelingen werken is onmisbaar. Bid dat Gods Woord de harten van moslims mag bereiken en bid voor de veiligheid van de gevluchte christenen. Laten we ook bidden voor allen die het Evangelie brengen, dat de Heere het zal zegenen.

Bijbels

Er zijn ook dringend Bijbels nodig om dit werk te kunnen blijven doen. U doneert voor ca. € 5,- een Nieuw Testament en voor ca. € 10,- een complete Bijbel. U kunt gebruik maken van het formulier hiernaast.
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.