Evangeliseren tijdens carnaval in Brazilië

09-02-2016

Momenteel wordt het carnaval gevierd in Brazilië. Vanuit project Brazilië gaat er elk jaar tijdens het carnaval een groep christenen evangeliseren onder de feestende mensen. Dit doen zij in samenwerking met een plaatselijke kerk. Deze acties bieden grote kansen om hen te bereiken met het Evangelie. We mogen bidden om Gods zegen.

Ondertussen vindt er in de sloppenwijk Borel een week van gebed plaats ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Woensdag hopen ze weer terug te komen en starten ook de projecten in deze sloppenwijk weer.

Steun het (evangelisatie)werk van het echtpaar Magno & Lieke van Genderen - Ribeiro. Zij leven van giften. Stort uw gift op rekeningnummer NL51 ABNA 0561455139 van stichting HVC, onder vermelding van ‘Brazilië 8088’. Of maak uw gift online over >
Heel hartelijk dank namens Magno & Lieke!