HVC bouwt 20 kerken in Nepal

12-01-2017Toen de hevige aardbeving in het voorjaar van 2015 in het nieuws kwam, kon HVC direct een noodhulpactie starten. Er konden dekens, kooktoestellen, voedselpakketten, kleding en schoenen worden uitgedeeld. Door uitbreiding van het Fatherhouse-project in Gorkha konden extra (wees)kinderen opgevangen worden. Ook werden enkele semi-permanente scholen en kerken gebouwd.

Inmiddels is het bijna twee jaar later. De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor de bouw van aardbevingsbestendige huizen, scholen en kerken. Dankzij sponsoring vanuit diverse kerken in Nederland, kon HVC een nieuw project voor wederopbouw van kerken starten. Recent is begonnen met de bouw van een twintigtal permanente kerken. De kerken komen in verschillende dorpjes, verdeeld over vijf verschillende districten.

Een kerk is niet alleen de plaats waar gelovigen samenkomen, maar zorgt er ook voor dat christenen zichtbaar zijn in de samenleving. Recent werden op diverse plaatsen verhuurders op geroepen geen zalen en gebouwen meer te verhuren aan christenen. De druk op christenen in Nepal groeit. Dankzij het nieuwe project ontvangen twintig gemeenten weer een eigen kerkgebouw, dat zij bij de aardbeving in 2015 hebben verloren.

Nepal is een van de landen waar het christendom het snelst groeit. Toch is slechts 3% van de Nepalezen christen, de rest van de bevolking is overwegend hindoe. Een groot deel heeft nog nooit gehoord van het Evangelie. HVC helpt onze broeders en zusters in Nepal door hen te bemoedigen en evangelisatiemateriaal ter beschikking te stellen. Zowel in steden en dorpen als in de afgelegen gebieden. Bidt u mee om te vragen of God deze werkzaamheden wil blijven zegenen?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.