HVC ondersteunt vrouwen in Pakistan

07-02-2017Een team van vrouwen in de hoofdstad Lahore, ziet het als haar roeping om vol enthousiasme te vertellen over het Evangelie. Er zijn de afgelopen jaren veel activiteiten ontplooid, waarbij vrouwen worden getraind om als christenen in de maatschappij te staan en met volle overtuiging het Evangelie te belijden; niet alleen in de kerk of onder christenen, maar juist ook in het gezin en daarbuiten.
 
Zowel tijdens een zondagsschool als tijdens een dorpsontmoeting is er ruimte voor verdiepende Bijbelstudie. Er wordt samen gezongen en gebeden, maar er is ook ruimte om te luisteren naar spreeksters en samen in gesprek te gaan.
 
HVC ondersteunt dit vrouwenteam met financiële bijdragen, zodat het werk onder vrouwen in Lahore en de vele dorpjes om de stad heen, gedaan kan worden. Bidt u mee om zegen voor dit werk, zodat meer vrouwen in Pakistan met en naar het Evangelie gaan leven?
Doneer nu:
Uw adres:
Ik machtig hierbij Stichting HVC om het opgegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven tot wederopzegging.